Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi

“Sahih bir itikat ile öğrenen, öğrendikleri ile amel eden bir nesil.”
Aklı ve kalbi arasında bağ kurabilecekleri bir eğitim ikliminde, kendisine, ailesine ve milletine faydalı, sağlam karakter ve itikada sahip nesiller yetiştirebilmek için her ay farklı değerler ve bu değerler kapsamında gerçekleştirilen birçok uygulamalar ile öğrenilenleri kazanıma dönüştürme etkinlikleriyle beraber çocuklarımıza;

  • Mukaddesata Hürmet
  • Anne Babaya Hürmet
  • Doğruluk
  • Dürüstlük
  • Helal Gıda Hassasiyeti
  • Yardımlaşma
  • Temel Dini Bilgileri
eğitimlerini veriyoruz.