Başvuru Şartları

Kayıt Şartları

30 Eylül itibariyle 36 ayını doldurmuş olan öğrencilerin kaydı gerçekleştirilmektedir.

Sınıflar öğrencilerin doğum yılı ve ayı dikkate alınarak oluşturulmaktadır.